AKÉ DOKLADY BUDEM POTREBOVAŤ POČAS POBYTU V ZARIADENÍ?

Pri Vašom príjme do zariadenia odovzdáte všetky doklady vrchnej sestre alebo sociálnej pracovníčke. Záleží, kto z nich bude robiť Váš prijímací pohovor. Všetky Vaše doklady a dokumenty sa zaevidujú, uložia do Vašej osobnej zložky alebo sa uzamknú do trezoru, tak ako je to zaznamenané v zmluve nášho zariadenia.

  • Rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia pre seniorov - z mesta alebo obce podľa trvalého bydliska žiadateľa
  • Vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa ( tlačivo na stránke )
  • Aktuálny výmer dôchodku zo sociálnej poisťovne
  • Zdravotná dokumentácia od obvodného lekára s dňom vyradenia z evidencie + predpísané lieky na 1 mesiac s rozpisom užívania
  • Občiansky preukaz, kartička poistenca
  • Kompenzačné pomôcky ( označené barle, palica, vozík , chodítko,... )
  • Odporúčanie na predpis inkontinenčných pomôcok ( neurológ, urológ, gynekológ, geriater )
  • Potvrdenie o bezinfekčnosti - od Vášho obvodného lekára , nie staršie ako 1 mesiac
  • Potvrdenie o zdravotnom stave od psychiatra nie staršie ako 1 mesiac - dôležité u alzheimerikov

AKÉ OBLEČENIE A OBUV SI MÁM PRINIESŤ?

Prineste si so sebou to, čo ste zvykli nosiť doma. Podmienkou je, aby ste sa cítili dobre a pohodlne a mali dostatok kusov oblečenia na výmenu. A čo sa týka ročného obdobia, je potrebné si priniesť sezónne oblečenie (letné, zimné, …) Pamätajte na to, že počas pobytu pre Vás budeme pripravovať rôzne aktivity – pracovnú terapiu, skupinové cvičenie, výlety, vychádzky, oslavy, … . A samozrejme nesmieme zabudnúť na odpočinok a spánok – nočný úbor.

A OBUV?

Tu sú prvoradé podmienky pohodlie a bezpečnosť. To znamená obuv na pobyt vonku, ale i pohodlné prezuvky – ako doma. Ak máte problémy s chôdzou, treba predovšetkým myslieť na Vaše bezpečie. V takomto prípade sa nám osvedčili športové sandále, ktoré sú ľahké, vzdušné a pevne fixujú nohu. Prezuvky typu šľapky alebo opätky sú v tomto prípade celkom nevyhovujúce. A na chladné dni uzavreté prezuvky s prackou.

MUSÍM MAŤ SVOJE OBLEČENIE OZNAČENÉ?

Označenie Vašich osobných vecí je dôležité. V našom zariadení Vám ponúkame kompletnú starostlivosť o Vaše oblečenie (pranie, žehlenie, drobné úpravy). A aby sa Vám Vaše veci z centrálnej práčovne vrátili, musia byť označené. Najistejším spôsobom je vyšiť si iniciálny alebo pre Váš špecifickú značku. Ďalším spoľahlivým spôsobom je nažehlenie značky na oblečenie, no tento spôsob je technicky náročnejší. Najjednoduchší spôsob označenia je fixkou na textil, no v tomto prípade sa značenie časom vyperie a označenie je nutné obnoviť.

MÔŽEM SI PRINIESŤ SVOJE RÁDIO ALEBO TV?

Samozrejme. Jedinou podmienkou je, že všetky elektrospotrebiče, ktoré si prinesiete, musia byť v dobrom technickom stave. Po príchode do nášho zariadenia sa všetky Vaše osobné veci označia, vyfotia a zaevidujú do Vášho osobného majetku. Počas pobytu preberáte plnú zodpovednosť za používanie svojich elektrospotrebičov bez nároku na úhradu prípadne vzniknutej škody.

MUSÍM MAŤ VŠETKY SVOJE VECI OZNAČENÉ?

Každá označená vec má svojho majiteľa. A keď nejaká vec nie je označená, nemôže sa vrátiť k svojmu majiteľovi. Preto Vám len môžeme odporučiť, aby ste si všetky Vaše osobné veci označili. Veľmi dôležité pre nás je označenie zubnej náhrady (ak ju klient používa). Zo skúseností vieme, že i zubná protéza sa z času zatúla a bez označenia je veľmi ťažké nájsť majiteľa. Preto ak nosíte zubnú náhradu, skontrolujte si, či ju máte označenú.

TOP