O nás

Sme zariadenie sociálnych služieb, ktoré má so starostlivosťou o seniorov bohaté skúsenosti. Našou filozofiou je silné presvedčenie, že i seniori si zaslúžia šťastný a pohodlný život.

Vznik zariadenia

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Harmónia, n.o. OCEAN začala svoju činnosť 21.05.2013. Je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a zapísané  v registri poskytovateľov sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja, ako poskytovateľ sociálnych služieb pobytovou formou.

Prevádzka v zariadení sociálnych služieb bola otvorená 01.10.2013, so sídlom Štefánikova 3013/65B, 905 01 Senica.

Naša filozofia a cieľ

Našou filozofiou je silné presvedčenie, že seniori si zaslúžia šťastný a pohodlný život. Náš prístup ku klientovi je založený na osobnom poznaní klienta, rešpektovaní jeho potrieb a želaní, využívame špeciálne programy, prístupy a prostredie na podporu ich sebestačnosti a sebarealizácie .  Ku klientovi sa snažíme pristupovať s úctou a zachovávať jeho dôstojnosť.

Uvedomujeme si, že rodina, priatelia a osoby blízke sú neoddeliteľnou súčasťou jeho života, preto aktívne spolupracujeme s členmi rodiny a snažíme sa zapájať ich do ošetrovateľského procesu. Umožňujeme klientovi maximálny kontakt s jeho priateľmi a blízkymi. Máme snahu pre klientov vytvoriť nový domov so zachovaním pôvodných sociálnych kontaktov.

Našim cieľom je zabezpečiť našim klientom čo najlepšiu kvalitu života v maximálnej možnej miere, pretože sme presvedčení, že každý človek, a samozrejme i senior, si zaslúži všetko, čo život ponúka.

-Tím Harmónia OCEAN

Druhy poskytovaných služieb sú nasledovné:

Domov sociálnych služieb

s pobytovou-celoročnou formou pre dospelých do dôchodkového veku so  stanovenou kapacitou 5 klientov

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov s pobytovou-celoročnou formou so stanovenou kapacitou 104 klientov.

Náš tím

Sme tím, ktorý má so starostlivosťou o seniorov bohaté skúsenosti. Pravidelne si dopĺňame vedomosti v nových prístupoch starostlivosti o klientov štúdiom na vysokých školách,  účasťou na odborných seminároch, kurzoch a školeniach.

Personál na 2. poschodí absolvoval kurz Validačnej terapie („Validácia podľa Naomi Feil 1. časť“), ktorú využíva pri práci s klientmi. Táto metóda rešpektuje jedinečnosť a neopakovateľnosť každého jedinca a je zameraná na diagnostiku a rozvoj schopností (resp. spomalenie rozvoja choroby) u starších pacientov v rôznych štádiách demencie.

Časť zamestnancov absolvovalo kurzy „Bazálnej stimulácie“, „Aktivizačný program trénovanie pamäti seniorov“,“ Trénovanie kognitívnych funkcií a špeciálna komunikácia u ľudí s poruchami pamäte“.

Priebežne sú zamestnanci vzdelávaní v oblasti starostlivosti o inkontinentných a imobilných klientov (tématika polohovania a kompresnej terapie, starostlivosti o kožu) a v oblasti komunikácie s klientom s dezorientáciou alebo poruchou pamäte.

Na sociálno-terapeutickom úseku pôsobí absolventka akreditovaného kurzu s aktívnou účasťou v projekte reminiscenčnej terapie „Remembering toogether“

Fyzioterapeutka absolvovala akreditovaný kurz „Terapia ramenného a kolenného kĺbu.“

Dvaja zamestnanci majú 2-ročné štúdium v odbore masér, zahŕňajúce klasickú, segmentovú, väzivovú a reflexnú masáž.

Na pôde zariadenia, pod vedením nášho personálu  prebieha niekoľkokrát do roka praktická časť kurzu opatrovateľov, ktorý organizuje Červený kríž.

Naše zariadenie vám ponúka:

  • Aktívny život v maximálnej možnej miere.
  • Zdravotnú  starostlivosť  návštevnou formou.
  • Opatrovateľskú starostlivosť a dohľad kvalifikovaného zdravotného personálu 24 hodín denne 365 dní v roku.
  • Individuálny prístup s ohľadom na potreby klienta.
  • Sociálne poradenstvo kvalifikovaným pracovníkom.
  • Možnosť prísť sa pozrieť na naše zariadenie ešte pred samotným ubytovaním, dohodnutú izbu prípadne zútulniť, aby prechod z domáceho prostredia do zariadenia bol čo najmenej stresujúci.
  • Možnosť spoločného ubytovania pre manželov.
 

Vybavenie zariadenia

Naše zariadenie sídli v novopostavenej 4-poschodvej budove. Celá budova má bezbariérový prístup. K dispozícii sú 2 výťahy. Jednotlivé poschodia budovy sú farebne odlíšené pre lepšiu orientáciu. Na prízemí budovy sa nachádzajú izby pre klientov bez obmedzenia motoriky, so stupňom odkázanosti na sociálnu službu č. IV. , veľká jedáleň s akváriom, recepcia s príjemným posedením pri fontáne, kaviareň s automatom na nápoje, administratívny úsek a prevádzkové priestory. Ďalšie izby pre klientov sa nachádzajú na 1., 2. a 3. poschodí. Tu sú aj  špeciálne miestnosti určené na fyzioterapiu, masáže, aktivity sociálnej rehabilitácie, reminiscenčnú terapiu, relax,  multisenzorickú miestnosť využívanú na stimuláciu alebo relaxáciu, soľnú jaskyňu na respiračnú terapiu.

Izby pre klientov sú slnečné a priestranné s centrálnou signalizáciou na privolanie pomoci,  štandardným vybavením a vlastným bezbariérovým sociálnym zariadením a sprchovacím kútom.  Niektoré izby majú balkón.

Možnosť ubytovania v 1- lôžkovej, 2- lôžkovej, prípadne 3- lôžkovej izbe.

Súčasťou objektu zariadenia je záhrada s bezbariérovým prístupom pre vozíky a altánkom, obľúbená  terasa so záhradnými hojdačkami, kvetinové a zeleninové záhony určené na sebarealizáciu aktívnych seniorov.

TOP