Poskytované služby

Základné služby

Poskytujeme základné služby pre našich klientov

 • zdravotná starostlivosť návštevnou formou obvodným lekárom
 • komplexnú opatrovateľskú starostlivosť
 • strava 5x denne
 • zaopatrenie ( pranie,, žehlenie, upratovanie )
 • ubytovanie v izbách so sociálnym zariadením

Rehabilitačné služby

Poskytované doplnkové služby pre našich klientov

 • rehabilitácie našími fyzioterapeutmi - skupinové aj individuálne
 • masáže

Základné služby

Poskytujeme základné služby pre našich klientov

 • osobný majetok
 • cennosti
 • záujmová činnosť
 • terapie
 • duchovná starostlivosť
 • sociálna rehabilitácia
 • sociálne poradenstvo
TOP