Poskytované služby

Základné služby

Poskytujeme základné zdravotné služby pre našich hostí

 • ústavná starostlivosť
 • zdravotná starostlivosť
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • rehabilitačná starostlivosť

Rehabilitačné služby

Poskytujeme základné zdravotné služby pre našich hostí

 • sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia
 • opatrovateľská služba
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • práčovňa a starostlivosť o bielizeň
 • upratovanie

Základné služby

Poskytujeme základné zdravotné služby pre našich hostí

 • osobný majetok
 • cennosti
 • záujmová činnosť
 • terapie
 • duchovná starostlivosť
TOP