Výročné správy

Výročná správa neziskovej organizácie Harmónia n.o. OCEAN za rok 2014

Výročná správa neziskovej organizácie Harmónia n.o. OCEAN za rok 2015

Výročná správa neziskovej organizácie Harmónia n.o. OCEAN za rok 2016

Výročná správa neziskovej organizácie Harmónia n.o. OCEAN za rok 2017

Výročná správa neziskovej organizácie Harmónia n.o. OCEAN za rok 2018

Výročná správa neziskovej organizácie Harmónia n.o. OCEAN za rok 2019

Výročná správa neziskovej organizácie Harmónia n.o. OCEAN za rok 2020

Výročná správa neziskovej organizácie Harmónia n.o. OCEAN za rok 2021

Výročná správa neziskovej organizácie Harmónia n.o. OCEAN za rok 2022

Výročná správa neziskovej organizácie Harmónia n.o. OCEAN za rok 2022

Informácie EON

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie socialnej služby

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie socialnej služby

ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

TOP